Aplikacja a system informatyczny

System komputerowy najczęściej kojarzony jest jak sposób, który wspomaga funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Spośród takich schematów możemy wyróżnić Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System informatyczny potrafi żyć mocno skomplikowany jak np. w przypadku systemów ochronie lotów na lotniskach lub w wypadkach systemów bankowych czy połączonych z zarządzaniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego zalicza się ilość elementów, które ten system łączy i funkcji, które wykonywa dzięki zastosowanemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych zabierają się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich przynoszenia jest rzeczą bardzo subtelną także może chcieć udziału wielu specjalistów oraz wysokiego pieniądza. Projektowanie systemu komputerowego jest jeszcze obarczone wielkim ryzykiem porażki powiązanym z kursami jego założenia a czasem zmuszanym do tego. I może wykazać się, iż w sezonie procesu jego wytwarzania na placu pojawi się inny, konkurencyjny system. W myśleniu systemów informatycznych zajmuje się moduł oceny procesu wytwórczego rozumiany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas prac sposobu i traktuje mu ocenę połączoną ze zdyscyplinowaniem jego wiązania. Ocena jest pięcio-skalowa zaś im szersza, tym mocniejsze prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Systemy informatyczne za podstawową pracę są przetwarzanie danych przez łączenie zbioru połączonych z sobą tematów i wykorzystaniu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów informatycznych są sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych oddaje się z narzędzi do umieszczania danych, komunikacji pomiędzy tymi urządzeniami, komunikacji ludzi a komputerów, czujników, elementów wykonawczych a pozostałych.