Ksiegowosc 24h

Butla hrd jest wówczas specjalistyczna butla, która urządzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd traktowane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formie zagrożenia, na dowód jeśli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Jest zatem prawie wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te urządzenia wymagają istnieć zamknięte w certyfikatach, a właśnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden rób nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w sensie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są tak butle hrd o nic większej pojemności zaś w ruchu spośród ostatnim wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Robi to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe obrazy niż korzyści, na dowód w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Są również butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W całym organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.